naše škola

náš pedagogický tým

menu

úvodní stránka
úvodní slovo
kontakty
historie školy
naše škola
akce školy
škola informuje
e-deska
naše úspěchy
fotogalerie
zajímavosti
učební materiály
pověřenec
pro ochranu osobních údajů
napište nám
autor stránek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


úřední e-deska

úřední e-deska
akce školy


Roční pracovní plán školy a organizace školního roku
školní rok 2017/2018

Zahájení školního roku - 4.září 2017 (pondělí), konec šk. roku 30.6.2018, zahájení hl. prázdnin 2.7.2018. 
Termíny pro konání pedagogických rad – září, listopad, březen, červen (datum upřesníme)
Schůzka s rodiči – vždy v den konání pedagogické rady, dále dle potřeby rodičů
Termíny pro konání provozních porad nejsou určeny – dle potřeby

Školní prázdniny

·        
Podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017.
·         Vánoční prázdniny budou zahájeny ve středu 23. prosince 2017 a skončí v úterý 2. ledna 2018. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2018.
·         Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2018.
·         Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018.
·         Hlavní prázdniny budou trvat od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018.
·         Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018.

Zápis do 1.ročníku proběhne v měsíci dubnu, kdy přesný datum bude blíže určen.  

Akce školy plánované na škol.rok 2017/2018
pro děti ZŠ i MŠ

Září 
- Slavnostní zahájení školního roku – pasování nových školáků

Říjen
 
- Návštěva Muzea v Chebu
- Haloween párty – v rámci MŠ a ŠD
- exkurze do Prahy na téma „Poznáváme historická místa Prahy“ (uskuteční se dle počasí)

Listopad 

- návštěva místního kamenolomu (všichni žáci školy)

Prosinec 
- Mikulášská nadílka 
- Advent – výzdoba školy, příprava na Vánoce, pečení vánočního cukroví, zpívání vánočních písní, příprava na vánoční besídku
- Vánoční besídka s vánočním vystoupením dětí ZŠ a MŠ spojená se společnou výrobou vánoční ozdoby dětí a rodičů, rozdáním dárků do MŠ a ŠD, pohoštěním rodičů cukrovím upečeným dětmi 

Leden 

  - Planeta Země – volné pokračování naučného pořadu (3.-5.roč.), kino Cheb
 -
Rozdání vysvědčení

Únor 
 
- Karneval 
 - zahájení kurzu plavání 

Březen 
- jarní výzdoba školy a okolí, vítání jara 
- Vynášení Morany - pálení Zimy a vítání Jara
- Měsíc knihy - návštěva knihovny (Libá, Cheb)

Duben 

- Zápis žáků do ZŠ
- Velikonoce – lidové obyčeje spojené s těmito svátky (malování kraslic, pletení      pomlázek a hry s velikonoční tématikou)
Měsíc bezpečnosti – chování ve městě, získání průkazu mladého  cyklisty
- setkání s dopravní policií 
- Den Země - jarní úklid v okolí školy, úklid cestičky vedoucí parkem
- divadlo ve škole nebo v Chebu

Květen 
- Zápis dětí do MŠ

Červen 
- Den dětí - vaření guláše na ohni, výlet dětí MŠ
- Školní výlety

Pozn.: Plánované akce mohou být přesunuty, doplněny nebo upraveny dle potřeb školy.


 

EU peníze školám

naše akce

Podzimní radovánky
v MŠ

Běžný den
v mateřské školce

Emoji ve filmu

Botanická zahrada

Návštěva divadla
v naší MŠ

Naše milé maminky
  ve školce

Měsíc duben - "měsíc bezpečnosti" v MŠ 

Velikonoční workshop

Návštěva pošty v Libé

Některé z akcí školní družiny

Exkurze do Techmánie 2016

Pohádková zahrádka

Výlet MŠ

Divadlo Letadlo
v naší škole

Sportovní dopoledne MŠ

Pohádka
"O neposlušných kůzlátkách"

Keramický kroužek

Výuka plavání 2015

Divadlo v MŠ

Cvičení hasičů

Výlet mateřské školy

Divadlo ve škole

Plavecký výcvik

Městská knihovna
pro děti a Galerie výtvarného umění
v Chebu

Divadlo v MŠ
O perníkové chaloupce

Začíná adventní čas - všichni čekáme
na Vánoce

Lanové centrum
v Chebu

Guláš

Týden plný výletů žáků 1. a 2. ročníku

Březen - měsíc knihy

Navštívilo nás divadlo

Vyrábíme vánoční ozdobu

Mladší školáci
v předvánočním Chebu

Pečeme cukroví

Setkání s důchodci

Návštěva chebského kina

Pokoušíme se o výrobu recyklovaného papíru

Vycházka o měsíc později

Vycházka v pozdním
létě 2012

Divadlo "Letadlo"

Školní soutěž v recitaci

Spaní předškoláčků
v MŠ

TAK UŽ MÁME
ZA SEBOU DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK

Poznáváme obyvatele lesních pater

Takhle se učíme 2012

Na besídce s důchodci

Adventní měsíc, zapalování svíček
a pečení cukroví

Podzimní dílna 2011

Jak jsme si opravili
naši školní družinu

Výlet ZŠ 2011

Den naruby 2011

Setkání s kamarády
z Lorenzreuthu

Výlet MŠ 2011

Jak jsme vařili guláš

Výlet do Bečova

Průkaz mladého cyklisty

Velikonoční hraní

Návštěva v hasičárně

Solná jeskyně 2011

Kácení smrku

Přednáška Mgr. Kacálkové z PPP Cheb

V zimě za zvířátky

Pečení cukroví 2010

Adventní čas

Přednáška o dravcích spojená s ukázkou

Podzimní skřítci

Přestavba 2010 aneb "jak se rodila nová třída"

Závěr školního roku

Den naruby

Návštěva třídičky plastových odpadů
v Černošíně

Setkání českých i německých rodičů a dětí

Výlet do Mariánských Lázní

Vaření guláše 2010

Rosnička

Bazén

Strašidla na Libském hradě

Morana 2010

Učíme se
v souvislostech
Učíme se v souvislostech
Mikuláš
Mikuláš
Zapalování svíček
Zapalování svíček
Třídění odpadu
Třídění odpadu
Solná jeskyně v Chebu
Solná jeskyně v Chebu
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Pozorování změn v přírodě - podzim 2009
Tvořivá dílna
Tvořivá dílna